• Wybierz wersję językową:
  • PL
  • EN

Jedno miejsce do kompleksowego prowadzenia i pozyskiwania zamówień publicznych

245
tysięcy ogłoszeń
29
miliardów pln udzielonych zamówień

Jestem wykonawcą

więcej ...

Jestem zamawiającym

więcej ...

Automatyczny generator

specyfikacja załączników

Spersonalizowane szablony

dokumentów wymaganych w zamówieniu

Automatyczne wyszukiwanie

i monitoring ogłoszeń z Polski i Europy

Automatyczny poradnik

jak wygrać i zrealizować zamówienie

Automatyczny generator

specyfikacja załączników

Spersonalizowana baza

dokumentów każdego postępowania

Automatyczny system

zbierania, porównywania, generowania

Monitoring

ogłoszonych postępowań

Najnowsze zamówienia

29123

Aktualnych zamówień

Data Publikacji Branża Lokalizacja Przedmiot zamówienia Zamawiający Termin składania
30 Listopad
2015
45000000-7 45453000-7 Warszawa mazowieckie Roboty remontowe i wymiana instalacji elektrycznej w 16 pokojach w Urzędzie Dzielnicy Praga Północ m.st Warszawy przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15 w Warszawie
Miasto st. Warszawa Dzielnica Praga Północ 15 Grudzień
2015
30 Listopad
2015
Poznań wielkopolskie Dowożenie wraz z zapewnieniem opieki uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi na osiedlu Rusa 56 w Poznaniu do szkoły oraz odwożenie wraz
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego 09 Grudzień
2015
30 Listopad
2015
98351100-9 Wejherowo pomorskie Parkowanie 50 pojazdów
Starostwo Powiatowe w Wejherowie 08 Grudzień
2015
30 Listopad
2015
45000000-7 Karczmiska lubelskie Wykonanie dodatkowego placu manewrowego do zawracania bojowych wozów strażackich.
Gmina Karczmiska 30 Grudzień
2015
30 Listopad
2015
15100000-9 15110000-2 15112000-6 15131100-6 15131120-2 15131130-5 Warszawa mazowieckie Dostawa mięsa i produktów mięsnych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej SYRENA w Warszawie
Dom Pomocy Społecznej SYRENA 08 Grudzień
2015
30 Listopad
2015
90512000-9 90513000-6 Halinów mazowieckie Transport i następnie unieszkodliwianie albo odzysk odpadów o kodach: 19 08 01 - skratki oraz 19 08 02 - zawartość piaskowników wytwarzanych przez Zakład Komunalny w Halinowie
Zakład Komunalny w Halinowie 08 Grudzień
2015
30 Listopad
2015
38651000-3 Kraków małopolskie dostawa 1 sztuki cyfrowej kamery do użytku w systemie automatycznej analizy obrazu - KC-zp.272-582/15
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica 30 Grudzień
2015
30 Listopad
2015
45000000-7 Warszawa mazowieckie Roboty budowlane w zakresie wymiany okien w budynku nr 103 i remont pomieszczenia gazów technicznych w kk 0044 znajdujących się w kompleksie administrowanym przez Jednostkę Wojskową Nr 6021. Sprawa nu
Jednostka Wojskowa Nr 6021 30 Grudzień
2015
30 Listopad
2015
09132100-4 09134100-8 Sławno łódzkie Sukcesywna dostawa paliw w 2016 roku
Gmina Sławno 08 Grudzień
2015
30 Listopad
2015
45233223-8 Łagiewniki dolnośląskie Modernizacja dróg gminnych
Gmina Łagiewniki 30 Grudzień
2015

Aktualności

Wartość gospodarcza informacji handlowej
Autor: Krzysztof

Uznanie danej informacji za informację o charakterze handlowym nie powoduje automatycznie uznania jej za mającą wartość gospodarczą

więcej ...
Opis przedmiotu zamówienia nie może faworyzować wykonawców
Autor: Agata

Nieprecyzyjny i wewnętrznie sprzeczny opis przedmiotu zamówienia oraz powiązany z nim sposobu obliczenia ceny może powodować nieważność umowy o zamówienie publiczne.

więcej ...
Rejestracja do IMI
Autor: redaktor

Urząd Zamówień Publicznych zachęca do rejestracji w systemie. Aby to zrobić trzeba wysłać do koordynatora modułu Zamówień Publicznych e-mail ze zgłoszeniem

więcej ...